KLASTER-strona.jpg
erasmus_logo.jpg
Logo ZS 2 jako szkoły promującej zdrowie.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
grafika
 
Wprowadzono: 06-07-2017
Michał Denesiuk
Ilość fotografii: 51
Wyświetleń: 104
baner_top-z-godlo_2.jpg
         
baner-szk-pr1.jpg
Portal - Edukacja
LO dziennikarskie
Wprowadzono: 04-11-2010|kółko dziennikarskie, opiekun: Ewa Napiórkowska, Ewa Wilk- Stypik|wyświetleń:7634
grafika
Pierwsi dziennikarze którzy opuścili mury naszej szkoły. Wychowawca: prof. Ewa Napiórkowska
Galerie:
grafika
ikona
Ilość fotografii: 6
Autor: Administrator

Innowacja „Bliżej kultury i publicystyki” przeznaczona jest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, którzy przejawiają dużą aktywność twórczą, sprawnie posługują się językiem, są dobrymi obserwatorami życia kulturalnego i społecznego, wykazują się krytycyzmem i spostrzegawczością rzeczywistości.

Innowacja została wprowadzona w naszej szkole w roku szkolnym 2007/2008. Objęła wówczas klasę pierwszą LO z OI.

     Innowacja polega na:

a) modyfikacji określonych treści rozszerzonego programu nauczania historii i języka polskiego (zatwierdzonych przez MENiS pod numerami: DKOS-5002-50/05 oraz DKOS 4015-143/02) poprzez wprowadzenie elementów z teorii i praktyki dziennikarskiej – język polski oraz określonych elementów historii kultury europejskiej głównie z zakresu sztuki, architektury, filozofii ważnych dla kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swych korzeni w tradycji i kulturze – historia,

b) zastosowaniu odpowiednich metod pracy niezbędnych do realizacji założeń – warsztaty dziennikarskie, współpraca z ośrodkami kultury typu: muzeum, biblioteki, teatr; spotkania z twórcami kultury, współpraca z przedstawicielami mediów – gazety regionalnej i lokalnej, lokalnego radia, w szerokim zakresie stosowanie metod aktywnych typu: debata, dyskusja, projekt, dama, prezentacja,

c) pełnej korelacji treści nauczania obu przedmiotów w sposób pozwalający na integrację międzyprzedmiotową – uczniowie poznają treści literackie w odpowiednim kontekście historycznym; stosują formy dziennikarskie również w poznawaniu historii i ocenianiu jej zjawisk, ocenie wpływu jednostki na życie społeczne; nabywają umiejętności traktowania zjawisk kulturowych w szerokim kontekście dziejów narodów Europy.

 

Innowacja nie narusza:

  1. podstawy programowej przedmiotów: język polski, historia,
  2. realizacji standardów egzaminacyjnych,
  3. zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  4. ramowych planów nauczania.

Cele ogólne innowacji:

A.     przygotowanie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej do aktywnego, świadomego i twórczego udziału w życiu społecznym i przyszłym życiu zawodowym,

B.      przygotowanie do efektywnej współpracy w zespole poprzez stosowanie metod pracy zespołowej,

C.      kształtowanie otwartych postaw na różne wyzwania współczesnego życia oraz wyposażenie ucznia w umiejętności i doświadczenie ułatwiające korzystanie i posługiwanie się metodami oraz narzędziami właściwego komunikowania,

D.     integracja treści programowych języka polskiego i historii, pozwalająca uczniowi na zrozumienie zjawisk współczesnego życia społecznego i praktycznego w oparciu o wspólnotę korzeni kulturowych – historii, tradycji, sztuki, literatury, teatru, filozofii.

 

Realizacja przedmiotów historii i języka polskiego w zakresie rozszerzonym oraz dodatkowych form z zakresu dziennikarstwa, a także nowoczesnych metod nauczania pozwolą przygotować uczniów do studiów dziennikarskich, socjologicznych, prawniczych, filologicznych i innych kierunków humanistycznych.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Strony w dziale
Narodowa Strategia Spójności
Warmia i Mazury
Powiat Szczycieński
Warmia i Mazury
Województwo warmińsko-mazurskie
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt dofinansowywany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013